Jak postupujeme?

Zahájíme svou činnost provedení vstupní analýzy ve firmě, která si tyto služby objednala. Jedná se o první krok, aby mohl být důkladně zjištěn aktuální stav. V důsledku této analýzy odborník zjistí, zda jsou požadavky plněny dle platných právních norem, které jsou vydány k zajištění BOZP a PO. Specializovaný odborník na základě provedené analýzy získá všechny důležité a potřebné informace, které potřebuje a které jsou nutné k vypracování dokumentace a k tomu, aby zpracoval navržená opatření pro nápravu zjištěných nedostatků ve firmě.

Tyto činnosti a školení jsou dány zákonem. Pokud máte zájem o tyto služby, kontaktujte nás přes uvedený formulář. Nebo nás kontaktujte telefonicky: viz kontakty.