Ochrana osobních údajů GDPR

Revize a školení s.r.o.
Spáčilova 636/50
618 00 Brno, Česká republika
Telefon +420 775275718
www.revizeaskoleni.eu


Informace o shromažďování osobních údajů
V následujícím Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při použití naší webové stránky.
Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout osobně k Vaší osobě jako např. jméno, adresa,
emailové adresy, uživatelské chování.
Odpovědným dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost
Revize a školení s.r.o., Spáčilova 636/50, 618 00 Brno. Náš pracovník pověřený ochranou osobních
údajů je Vám k dispozici na vladislavsuba@seznam.cz nebo na naší poštovní adrese.


Osobní údaje kontaktních osob dodavatelů
S dodavateli vedeme obchodní kontakt a máme evidovaný obchodní kontakt, který je nezbytné pro
plnění obchodně právního vztahu a k plnění služeb. Tyto informace máme v kontaktním adresáři v
účetním systému POHODA, e-mailových schránkách případně v tištěné podobě v šanonech. Kontaktní údaje nepoužíváme pro marketingové ani jiné účely a nepředáváme je třetím stranám.


Osobní údaje

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní kontakt
 • E-mailová adresa
 • Firemní adresa (fakturační adresa)


Umístění osobních údajů

 

 • Ekonomický software POHODA na serveru.
 • Adresář v mobilních telefonech.
 • E-mailová schránka.
 • V tištěné podobě v kanceláři společnosti.

Ochrana osobních údajů

 • Podmíněný přístup na server, pomocí přístupových údajů, jako je heslo a přihlašovací e-mail.

Účel dat

 • Obchodní

Proces výmazu, opravy, nebo jiné změny osobních údajů osob
1. Nahlášení žádosti na vladislavsuba@seznam.cz.
2. Vyhodnocení dopadu změny / výmazu / opravy.
3. Vyhledání v tištěných materiálech
4. Vyhledání v adresáři ekonomického programu POHODA
5. Odmazání údajů / oprava / úprava, které nejsou potřebné dle jiného zákonu, nebo nejsou
nezbytné k plnění obchodně právních vztahů.
6. Informování subjektu osobních údajů o změně / výmazu / opravě.

Předání údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje nepředáme třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům.
Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze, pokud:

 • jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 čl. 1 písm. a) GDPR,
 • předání je dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR nutné k uplatnění, realizaci nebo obraně právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující chráněný zájem pro nepředání svých osobních údajů,
 • pro případ, že pro předání dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost,
 • je toto ze zákona přípustné a dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR pro realizaci smluvních vztahů s Vámi nutné.

Práva dotčených osob
a) V souvislosti s příslušnými osobními údaji máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo vymazání,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo nesouhlasu se zpracováním,
 • právo na přenositelnost údajů.

b) Mimoto máte právo stížnosti u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů v souvislosti se
zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany.


Právo nesouhlasu
Pokud jsou Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR
zpracovávány, máte právo dle čl. 21 GDPR na uplatnění nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních
údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z Vaší specifické situace nebo je nesouhlas směřován
proti přímé reklamě. V posledním případě máte obecné právo nesouhlasu, které je námi realizováno
bez uvedení zvláštní situace.


Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, stačí e-mail na vladislavsuba@seznam.cz


Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné podle stavu v lednu 2023.