Revize a kontroly plynovodu, plynových zařízení

Revize rozvodů plynu v objektech –  vysokotlakých (VTL), středotlakých (STL),  nízkotlakých (NTL)

  • Revize plynových přípojek
  • Revize HUP
  • Revize venkovních a vnitřních plynovodů
  • Revize průmyslových plynovodů
  • Revize bytových plynovodů
  • Revize plynospotřebičů – plynových spotřebičů
  • Revize plynových kotlů, karem, wafek, sporáků, bojlerů
  • Revize plynových kotelen
  • Školení obsluh těchto zařízení

Provádíme výchozí, pravidelné revize a kontroly na většině plynových zařízení v domech, bytech, provozovnách, průmyslových objektech.

Klientům nabízíme kompletní vedení revizní agendy objektu – objektů v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.

Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na technických zařízeních v těchto objektech.

Tyto činnosti a školení jsou dány zákonem. Pokud máte zájem o tyto služby, kontaktujte nás přes uvedený formulář. Nebo nás kontaktujte telefonicky: viz /kontakty.