Revize a Školení Šuba

Bezpečnost práce a požární ochrana

Nabízíme vám kompletní zázemí a služby v oblasti BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) a POŽÁRNÍ OCHRANY (PO), včetně poradenství a vypracování potřebné dokumentace.

Pokud byste rádi využili služeb v oblasti bezpečnosti práce nebo požární ochrany, je nejlepší možností obrátit se na nás. Naším cílem je šetřit váš čas a finanční prostředky.

Zajistíme provedení školení BOZP všech zaměstnanců dle platných předpisů, vyhodnotíme rizika na konkrétním pracovišti, zpracujeme celkovou dokumentaci jako materiál, který je vždy vyžadován při návštěvě kontrolních orgánů na vašem pracovišti.

V oblasti požární ochrany začleníme vaši firmu dle kritérií. Na základě tohoto začlenění provedeme příslušná školení v oblasti požární ochrany, zpracujeme dokumenty s tím související, které jsou vyžadovány při návštěvě kontrolních orgánů.

Školení řidičů VZV a technické kontroly VZV

Revize tlakových nádob,  kotlů a odborné prohlídky kotelen

Dle Nařízení vlády 192/2022 Sb. a Vyhlášky č. 91/1993 Sb.

Revize a kontroly plynovodu, plynových zařízení a revize kotelen

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Tyto činnosti a školení jsou dány zákonem. Pokud máte zájem o tyto služby, kontaktujte nás.

Kontaktní informace

Revize a školení s. r. o.
Spáčilova 636/50
Brno-Černovice
618 00
Česká republika
IČ:
05273641
DIČ